Beseda s pani Endjin Janeczko so žiakmi ôsmej triedy:  1. fotočasť   2. fotočasť

Deň medu - beseda so včelármi spojená s ochutnávkou medu:   2003   2004

Beseda o 2. svetovej vojne a o Slovenskom národnom povstaní   2004   2005

Beseda s najvyššími predstaviteľmi Slovenskej akadémie vied

  Beseda so žiačkou - spisovateľkou Deniskou Mackovovou  

  Prezentácia bojového umenia JAJDO spojená s besedou

Beseda so spisovateľmi  2005  

 

  Hlavná stránka