Žiačkam Veronike Adamskej z VIII. tr. a žiakom zo IV. tr. Slavomíre Didiovej a Milošovi Sabovi gratulujeme k dosiahnutiu 

veľmi peknému úspechu v Biblickej súťaži žiakov Hontianskeho seniorátu, ktorá sa konala 20. apríla 2004 v Krupine. 

 

 Úspechy  Hlavná stránka