Dňa 26. mája 2004 sa uskutočnilo v Krupine okresné kolo v malom futbale žiakov 1. - 4. roč. Naši žiaci 

úspešne reprezentovali našu školu, za čo im patrí veľké poďakovanie. Slávnostné okamihy zachytil 

pomocou integrovaného fotoaparátu v mobile p. uč. Mgr. Róbert Klimko. 

  Úspechy  Hlavná stránka