Dňa 19. júna 2004 sa v Hont. Nemciach konalo okresné kolo hasičskej súťaže žiakov PLAMEŇ 2004. Dievčatá obsadili

  1. miesto, chlapci skončili na 2. mieste a spoločne postúpili na krajské kolo do Veľkého Krtíša, ktoré sa uskutočnilo 26. júna 

2004. Srdečne blahoželáme k veľmi peknému výsledku a ďakujeme za reprezentáciu školy i celého krupinského okresu.

  Úspechy  Hlavná stránka