Právna  subjektivita  školy

Naša škola k 1. júlu 2002 získala zo zákona právnu subjektivitu /rozhodnutím Okresného úradu v Krupine a dodatkom k zriaďovateľskej listine Obecného úradu Sebechleby/. V priebehu druhého polroka kalendárneho roka 2002 boli vybavené: IČO, účty v banke, potrebné dohody s príslušnými dodávateľmi, revízie zariadení a pod. Ďalej sme spustili podvojné účtovníctvo v programe IBEU a od 1. januára 2003 spracovávame mzdovú agendu v programe VEMA. 

 

Spojenie materskej školy so základnou školou

Od 1. januára 2004 došlo k spojeniu materskej školy so základnou školou /vyradenie a zaradenie ministerstvom školstva do siete/. Škola zmenila oficiálny názov, ktorý znel: Základná škola s materskou školou Sebechleby. Po zaobstaraní nových pečiatok sme v januári 2004 povybavovali všetky potrebné náležitosti u našich dodávateľov vody, elektrickej energie, telekomunikáciách, poisťovniach /sociálna, zdravotné/ a banky. Ponúkame pohľad na zriaďovaciu listinu, ktorú vydal Obecný úrad Sebechleby a na potvrdenie o pridelení identifikačného čísla organizácie.

 

 Zapožičanie čestného názvu

Naša škola dňa 28. októbra 2010 oficiálne zmenila názov. Doplnil sa o čestný názov, následne sme boli takto na ministerstve školstva zaregistrovaní v sieti škôl, ďalej zriaďovateľom školy bol vydaný dodatok č. 1 k zriaďovacej listine a na záver bola realizovaná zmena na štatistickom úrade, čoho dokladom je výpis z registra organizácií. Dúfame, že nový názov školy, od roku 1959 v poradí už piate pomenovanie /OSŠ, ZDŠ, ZŠ, ZŠ s MŠ/, bude dlhšie znieť:

Základná škola s materskou školou Antona Matulu Sebechleby.

 

História Hlavná stránka