Karneval 2020

Predvianočné stretnutie pri stromčeku 2019 Detská všestrannosť 2019 Návšteva rumunskej obce Rašinari 2019

  Rozlúčková 2019 Plavecký výcvik 2019 Deň detí 2019 Karneval 2019 Biatlon majstrovstvá školy 2019

Vianočný koncert 2018 Úcta starším 2018 Detská všestrannosť 2018 Rozlúčková 2018 Deň detí 2018

Karneval 2018 Predvianočné stretnutie pri stromčeku 2017 - 1. časť - 2. časť  Detská všestrannosť 2017

Jesenné šantenie tekvičkových svetlonosov 2017 Návšteva francúzskej obce Civrieux 2017

Rozlúčková 2017 Deň detí 2017 Karneval 2017 Jesenné šantenie tekvičkových svetlonosov 2016

Detská všestrannosť 2016 Rozlúčková 2016 - 1. časť - 2. časť - 3. časť - 4. časť Plameň 2016

Deň detí 2016 Škola v prírode 2016 - 1. časť - 2. časť - 3. časť Karneval 2016 Detská všestrannosť 2015

Predvianočné stretnutie pri stromčeku 2015 - 1. časť - 2. časť - 3. časť Slávnostná akadémia 2015 - 1. časť - 2. časť - 3. časť

Jesenné šantenie tekvičkových svetlonosov 2015 Rozlúčková 2015 Karneval 2015 - 1. časť - 2. časť - 3. časť

Deň detí 2015 Jesenné šantenie tekvičkových svetlonosov 2014 Detská všestrannosť 2014

Školský výlet ôsma a siedma trieda Praha 2014 Rozlúčková 2014 - 1. časť - 2. časť - 3. časť Deň matiek 2014

Rozlúčenie sa žiakov so sestrou Erikou 2014 Deň detí 2014 - 1. časť - 2. časť Pirátsky Prvý apríl 2014

Prezentácia Súkromnej ZUŠ Zvolen 2014 Karneval 2014 - 1. časť - 2. časť - 3. časť Mikuláš 2013

Predvianočné stretnutie pri stromčeku 2013 - 1. časť - 2. časť - 3. časť Detská všestrannosť 2013 Dedina roka 2013

Rozlúčková 2013 - 1. časť - 2. časť - 3. časť - 4. časť Deň detí 2013 - 1. časť - 2. časť Halloween 2013

Deň matiek 2013 - 1. časť - 2. časť - 3. časť Karneval 2013 - prezentácia - vyhodnotenie - tombola - diskotéka

Predvianočné stretnutie pri stromčeku 2012 - 1. časť - 2. časť - 3. časť Otvorenie Klubu dôchodcov 2012

Detská všestrannosť 2012 Tekvicový Halloween 2012 Imatrikulácia prvákov 2012 Mikuláš 2012

Rozlúčková 2012 - 1. časť - 2. časť - 3. časť Deň detí 2012 Lyžovanie v areáli školy 2012

Lyžovanie v školskom ovocnom sade 2012 Karneval 2012 - prezentácia - vyhodnotenie - diskotéka

Predvianočné stretnutie pri stromčeku 2011 - 1. časť - 2. časť - 3. časť Ľadová plocha 2011

Rozlúčková 2011 - 1. časť - 2. časť - 3. časť - 4. časť Predvianočný interiér základnej školy 2011

Detská všestrannosť 2011 - otvorenie - súťaž - vyhodnotenie Deň detí 2011 - 1. časť - 2. časť - 3. časť  

Karneval 2011 - prezentácia - tombola Rozprávkový Prvý apríl 2011 - 1. časť - 2. časť - 3. časť

Snehový areál školy 2010 Detská všestrannosť 2010 - otvorenie - súťaž - vyhodnotenie Karneval 2010

Slávnostná akadémia 2010 - 1. časť - 2. časť - 3. časť - 4. časť Ochrana človeka a prírody 2010

Rozlúčková 2010 - 1. časť - 2. časť - 3. časť - 4. časť Plameň 2009 Detská všestrannosť 2009

Búranie skladov 2010 Deň detí 2010 Predvianočné stretnutie pri stromčeku 2010 - 1. časť - 2. časť - 3. časť

Detská všestrannosť 2008 - vyhodnotenie Karneval 2009 Deň detí 2009 Imatrikulácia prvákov 2009

Sadenie stromčekov s lesníkmi 2008 Snehový areál školy 2008 Karneval 2008 Detská všestrannosť 2005

Slávnostná akadémia 2005 - 1. časť - 2. časť - 3. časť Detská všestrannosť 2004

Fašiangová návšteva:  1988 - 1989 - 1999

 

Hlavná stránka