Mladšie žiačky

Putovný pohár riaditeľa OO PZ 

Mladší žiaci

 Staršie žiačky

Pán Kocian a všetci súťažiaci

 Starší žiaci

O súťaži bol uverejnený článok v Hontianskych novinách a ešte je možné sa pozrieť na získaný diplom

Žiakom i pánovi učiteľovi Karolovi Kocianovi ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce, 

aby putovný pohár po víťazstve v budúcom ročníku natrvalo zostal na našej škole. 

 

 Úspechy  Hlavná stránka