Po postupe z okresu a regiónu sa krajské kolo v Žiari nad Hronom konalo 4. decembra 2002. Žiačkam sa podarilo postúpiť 

po vynikajúcom výsledku ďalej na celoslovenské kolo do Trnavy, kde sa umiestnili na 8. mieste. Blahoželáme a ďakujeme 

žiakom a pánovi učiteľovi Karolovi.Kocianovi za skvelú reprezentáciu školy.

 

 Úspechy  Hlavná stránka