Dňa 23. apríla 2004 sa naši žiaci po postupe z okr. finále  zúčastnili  vo Finále oblastnej streleckej ligy zo vzduchovej pušky vo Zvolene. 

Pozri aj  článok  uverejnený v novinách.

Starší žiaci - 2. miesto

 Ml. žiaci "A" - 1. miesto

Ml. žiaci "B" - 2. miesto

Ďakujeme všetkým dvanástim žiakom i p. uč. Karolovi Kocianovi za úspešnú reprezentáciu školy.      

Lenka Melagová - 3. miesto

Ján Šalát - 2. miesto

Nikola Ambrošová - 2. miesto

 

      

Dňa 2. júna 2004 naše žiačky a žiaci spolu s pánom učiteľom Karolom Kocianom reprezentovali našu školu a aj krupinský okres na Krajskom majstrovstve v streľbe zo vzduchovej pušky v Žiari nad Hronom. Obsadili pekné tretie miesta. Získali diplomy a dva pekné bronzové poháre. Srdečne všetkým blahoželáme a ďakujeme.

  

 

Dňa 8. decembra 2004 naše žiačky a žiaci spolu s pánom učiteľom Karolom Kocianom reprezentovali našu školu a aj krupinský okres na Krajskom majstrovstve v streľbe zo vzduchovky družstiev v Žiari nad Hronom. Žiačky obsadili veľmi pekné tretie miesto a získali pohár s diplomom. Chlapci obsadili 6. miesto. Srdečne všetkým blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a krupinského okresu.

O súťaži bol uverejnený článok v Hontianskych novinách.

 Úspechy  Hlavná stránka