Zmluvy: 

elektrina:  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

uhlie:  2011  2012  2013  2014  2018

poistenie za škodu:  2011  2014  2018

pracovná zdravotná služba:  2012

poistenie nehnuteľností:  2011

zdravotná poisťovňa:  2012

 zamestnávateľská:  2019

odpad:  2014  2018

nájom:  2012

 

Faktúry:  

2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

 

Hlavná stránka