Návšteva Sebechlieb a školy pani Endjin Janeczko z Kanady   1. fotočasť    2. fotočasť    3. fotočasť

Skupina INÉ KAFE v Sebechleboch Sebechlebské "INÉ KAFE" Klzisko  2004   2005

Výzdoba tried v šk. roku 2003/04:  časť  1.   2.   3.   4.   5.   6.  Úcta k starším  2004

 Volejbalové ihrisko:  1. časť    2. časť    3. časť  Zemetrasenie  2004

Ovocný sad:   1. časť    2. časť    3. časť Vianočné oblátky  2003 

Povrchová úprava parkiet v triedach:   2003   2005  Búrka  2004 

Výzdoba základnej školy  2005 Výzdoba materskej školy  2005

Tvorivá dielňa - ľudové hry  2001 Sebechlebský pazúrik

 

 

 

 

  Hlavná stránka