Školský vzdelávací program:  

Úvod    iISCED 1    1. ročník    2. ročník    3. ročník    4. ročník

 iISCED 2    5. ročník    6. ročník    7. ročník    8. ročník    9. ročník

  ISCED 1 špeciálna trieda   

Školský výchovný program:  

ŠKD

 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy:

2005/06   2006/07   2007/08   2008/09   2009/10   2010/11   2011/12

2012/13   2013/14   2014/15   2015/16   2016/17   2017/18   2018/19

 

  Organizačný poriadok Organizačná štruktúra Začiatok a koniec vyučovacích hodín

 

 

 

Hlavná stránka